ajandek 02 Szeretnél nyerni? Nézd meg a Játék menüpontot!:)
elefant logo Hol kapható a közeledben? Lapkereső - Lapker

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ez az adatkezelési tájékoztató a KINGPIN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1214 Budapest, Rakéta utca 33. fszt. 2.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-932533; a továbbiakban: „KINGPIN Kft.”) által üzemeltetett https://okosovis.com/ oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül megvalósított adatkezelési tevékenységekre vonatkozik a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet („általános adatvédelmi rendelet”) előírásaival összhangban. A Weboldal böngészésével és funkcióinak használatával a Weboldal minden látogatója (a továbbiakban: „Felhasználó”) tudomásul veszi és elfogadja a tájékoztató rendelkezéseit. Amennyiben nem fogadja el az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, kérjük, azonnal hagyjon fel a Weboldal használatával, és hagyja el a Weboldalt.

 

 1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve: KINGPIN Kft.

Az adatkezelő postacíme: 1214 Budapest, Rakéta utca 33. fszt. 2.

Az adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • a Weboldalon lévő adatok tárolása tekintetében az adatkezelő részére tárhelyet biztosító szolgáltató: DotRoll Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1142 Budapest, Fogarasi út 3-5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-882068; e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; web: www.dotroll.com)
 • az elektronikus levelezés és a webanalitikai sütik (cookie-k) vonatkozásában: Googe LLC (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Amerikai Egyesült Államok; web: https://www.google.com/analytics/)
 • a szállítási adatok vonatkozásában: Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042463; web: www.posta.hu)
 • a számlákon feltüntetett személyes adatok tekintetében az adatkezelő részére könyvviteli szolgáltatást biztosító adatfeldolgozó: "AG.MAMAS" Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. II. em.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-958722; e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; web: http://agmamas.hu)
 1. Az érintett

 

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében „érintett” az az azonosított vagy azonosítható természetes személy (ember), akire vonatkozóan az adatkezelő személyes adatot kezel. A személyes adat kezelése alapulhat az érintett vagy képviselője hozzájárulásán, vagy lehet az érintettel vagy más Felhasználóval megkötött szerződés (rendelés) teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz szükséges, hogy az adatkezelő valamilyen jogi kötelezettségét teljesíteni, vagy jogos érdekeit érvényesíteni, vagy pedig az érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeit védelmezni tudja.

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás kizárólag a 16. életévét betöltött személytől származhat. Ha az érintett a 16. életévét még nem töltötte be, a hozzájárulást saját maga nem, csak a felette szülői felügyeletet gyakorló adhatja meg, illetve engedélyezheti.

Ha az adatkezelés az adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés (pl. vásárlás) teljesítéséhez szükséges, a szerződést kizárólag a 18. életévét betöltött cselekvőképes személy kötheti meg önállóan. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy szerződéskötésének érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a 14. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen személy jognyilatkozata pedig semmis, az ő nevében a törvényes képviselője járhat el a szerződéskötésnél (megrendelésnél).

A KINGPIN Kft. szem előtt tartja, hogy a gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Erre tekintettel – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte, viszont felhívja a figyelmet, hogy a szerződések érvényessége nem az adatkezeléshez az általános adatvédelmi rendelet szerint adott/adható hozzájárulástól függ. A továbbiakban az érintettre, illetve a Felhasználóra vonatkozó hivatkozások alatt az illetők felett szülői felügyeletet gyakorló személy, valamint a törvényes képviselő is értendő.

 1. Az adatkezelési tevékenységek

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében adatkezelés a személyes adatokon végzett bármilyen művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, továbbítás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, stb.), személyes adat pedig az érintettre vonatkozó bármely információ. Az alábbiakban a KINGPIN Kft. tájékoztatása olvasható arról, hogy a Weboldal böngészése és funkcióinak használata a Felhasználó mely személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével járhat.

3.1.      A Weboldal böngészése

A Weboldalon bárki számára hozzáférhető információk megtekintéséhez (böngészéséhez) személyes adatok megadására nincs szükség. A Weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (a látogatás kezdő és befejező időpontja, a megtekintett aloldalak és tartalmak, ill. – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a számítógépes kapcsolat IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je). Ezeket az adatokat a Weboldal rendszere folyamatosan naplózza, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a vásárlás során megadott adatokkal. Következésképpen ezekről az adatokról az adatkezelő nem tudja megállapítani, hogy mely konkrét természetes személyre vonatkoznak, azokat az adatkezelő kizárólag a Weboldal üzemeltetése, és a biztonságos működés ellenőrzése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Az adatkezelő a Weboldalon egyedi azonosítót, ún sütiket („cookie”-kat) használ egyrészt a Weboldal bizonyos funkcióinak működtetése (regisztráció, vásárlás), másrészt a felhasználói élmény növelése és a Weboldal szolgáltatásainak fejlesztése céljából. Ennek megfelelően a Weboldal használata során kétféle süti kerül elhelyezésre: a regisztrált Felhasználók esetén a bejelentkezési adatokat (felhasználónév, jelszó) eltároló sütik, és a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével statisztikai, webanalitikai célú sütik. A sütik olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a Weboldal vagy a sütit gyűjtő harmadik fél partner (Google LLC) szervere a Weboldal látogatója által használt számítógépnek küld, hogy azonosítsa a Weboldalon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Weboldal használatára vonatkozó technikai adatokat, melyek a következők: IP cím, látogatás időpontja, felhasználói interakciók, .... A sütik tehát a látogatót személy szerint nem azonosítják, de a számítógép beazonosíthatósága nem zárható ki. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat. A hozzájárulás megadása nem kötelező, annak elmaradása esetén viszont előfordulhat, hogy a Webáruház bizonyos funkciói csak korlátozottan működnek. Az adatkezelés időtartama a süti típusától függ (__utma 2 év, __utmb 30 perc, __utmc a munkamenet végéig, __utmz 6 hónap), de minden esetben legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig tart. A Weboldal látogatója a sütik használatáról tájékoztató információs sávban, valamint saját böngészőjében is megtilthatja a sütik alkalmazását, mely esetben a Weboldal egyes szolgáltatásai csak korlátozottan lesznek igénybe vehetők. A süti-használattal kapcsolatos döntés bármikor megváltoztatható.

3.2.      Termékek megrendelése a Weboldalon vagy előfizetés e-mailben

 

A webshopban történő vásárláshoz, valamint az e-mailben leadott megrendelésekhez a következő személyes adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási és számlázási cím (irányítószám, település, utca neve és házszám). Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó és a KINGPIN Kft. között a megrendelt termékek tárgyában létrejövő szerződés teljesítésének szükségessége, célja pedig az, hogy a Felhasználó meg tudja vásárolni és át tudja venni a KINGPIN Kft. termékeit (kiszállítás, átadás), és a megrendelés teljesítése során kommunikálni tudjanak egymással. Az adatkezelés időtartama egyedi megrendelések esetén a teljesítéséig (termék átvétele, fizetés), vagy a megrendeléstől való elállás esetén a termék visszaszolgáltatásáig és a vételár visszatérítéséig tart, előfizetés esetén pedig az előfizetői szerződés megszűnéséig. Mivel ezekre az adatokra a szerződés teljesítéséhez van szükség, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy a KINGPIN Kft. a szerződést nem tudná teljesíteni; erre tekintettel a szükséges adatok hiányában a Felhasználó és a KINGPIN Kft. között a vásárlás tárgyában nem jön létre szerződés.

A KINGPIN Kft. a Felhasználó vezetéknevét, keresztnevét, és szállítási címét az alábbiakban megjelölt szállítási megbízottjának átadja a megrendelt termék/ek kiszállítása céljából: Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042463). Az adatközlés jogalapja itt is a Felhasználó és a KINGPIN Kft. között a megrendelt termékek tárgyában létrejövő szerződés teljesítésének szükségessége, célja pedig a megrendelt termék eljuttatása a Felhasználóhoz (kiszállítás, átadás). A szállítást végző cég az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, illetve sikertelen kézbesítés esetén a címzett értesítésére használja, e célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A KINGPIN Kft. felhívja a figyelmet, hogy az ún. „áfás” számla kibocsátása esetén, ha a vevő magánszemély (nem cég) vagy egyéni vállalkozó, akkor az ő neve és (lak)címe a számlán feltüntetésre, és a számviteli szabályok szerint 8 évig megőrzésre kerül. A számla kiállításához megadott személyes adatok címzettje adatfeldolgozóként az "AG.MAMAS" Számviteli, Ügyviteli, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Az adatkezelés célja a számla kiállítása és megőrzése, jogalapja pedig ebben az esetben az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontjában és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések írnak elő. A személyes adat szolgáltatása ebben az esetben tehát jogszabályon alapul, bár a magánszemély vásárló nem minden esetben volna köteles az adatait megadni (ha a számla kibocsátását nem kéri és az egyébként nem kötelező). Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a KINGPIN Kft. nem tud számlát kiállítani (helyette nyugtát fog kiállítani).

 

3.3.      Panaszkezelés

 

A szerződések teljesítésével összefüggő, illetve a KINGPIN Kft.-nek a termékei értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó bármely panasz közlése a következő személyes adatok megadásával jár, illetve járhat: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, a panaszról felvett jegyzőkönyvben és a válaszban foglalt esetleges további személyes adatok.

Az adatkezelés célja a panaszkezelés, jogalapja pedig az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések írnak elő, melyek értelmében a vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A személyes adatok szolgáltatása tehát jogszabályon alapul. Ahhoz, hogy a KINGPIN Kft. a panaszt kezelni tudja, az érintettnek a szükséges adatokat meg kell adnia. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy a KINGPIN Kft. nem fogja tudni a panaszt kivizsgálni és orvosolni.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a fent részletezett adatkezelési tevékenységeket, a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és jogalapját, az adatközlés címzettjét (ha van), és az adatkezelés időtartamát:

Tevékenységek

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatközlés címzettje

Adatkezelés időtartama

sütik révén a látogatók és munkamenetek

megkülönböztetése, új látogatók észlelése, forgalmi forrás azonosítása

IP cím, látogatás időpontja, felhasználói interakciók, ...

felhasználói tevékenység statisztikai elemzése

           

hozzájárulás

tárhelyszolgáltató:
DotRoll Kft.

elemző-szolgáltató:

Google, Inc.

cookie típustól függően:

__utma: 2 év

__utmb: 30 perc

__utmc: munkamenet végéig

__utmz: 6 hó

vagy: a hozzájárulás visszavonásáig

regisztráció tárolása a Weboldalon

felhasználónév

megjelenített név

e-mail cím

jelszó

regisztráció létrehozása és a regisztráció fenntartása

szerződés teljesítése

tárhelyszolgáltató:
DotRoll Kft.

regisztráció törléséig

termékek értékesítése (egyedi megrendelésre vagy előfizetés keretében)

vezetéknév

keresztnév

e-mail cím

számlázási cím

szállítási cím

megrendelés teljesítése, termékek kiszállítása, átadása

szerződés teljesítése

logisztikai partner: Magyar Posta Zrt.

kiszállításig

vagy elállás esetén a szerződés megszűnéséig, előfizetői szerződés megszűnéséig

számla kiállítása

név

lakcím

számla kiállítása a termék értékesítéséhez kapcsolódóan

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése:

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pont

és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek.

könyvviteli szolgáltató: "AG.MAMAS" Kft.

8 évig

panaszkezelés

név

telefonszám

e-mail cím

számlázási cím

szállítási cím

a panaszról felvett jegyzőkönyvben és a válaszban foglalt esetleges további személyes adatok

fogyasztói panaszok kezelése

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bek.

-

5 évig

3.4.      A GDPR rendelkezéseinek való megfelelés

A KINGPIN Kft. felhívja a figyelmet, hogy a fentiekben meghatározott adatkezelési időtartamok lejártát követő további 5 évig megőrzi mindazokat a nyilatkozatokat és információkat, amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy az adatkezelés fenti időtartamai alatt mindvégig megfelelt az általános adatvédelmi rendelet és minden egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabály előírásainak. Ezek a nyilatkozatok és információk a következő személyes adatokat tartalmazhatják: az érintett neve (szükség esetén további azonosító adat, pl. lakcím vagy e-mail cím); a kezelt személyes adatok köre; az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama; a hozzájárulás megadásának ténye, módja, időpontja, és a visszavonás időpontja; a szerződés megkötésének időpontja, módja, és tárgya, továbbá megszűnésének időpontja; az áfás számla kérésének és kiállításának ténye, időpontja; a panasztétel ténye és időpontja. Az adatkezelés (adattárolás) jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely az általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (2) bekezdésében foglalt azon előírásnak való megfelelést szolgálja, mely szerint az adatkezelőnek képesnek kell lennie a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelés igazolására. A tárolt adatok címzettje ennek megfelelően a felügyeleti hatóság lehet.

 1. Az érintett jogai

Az érintettnek joga van kérni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, ha pedig az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásának joga. Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggésben panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

Az érintett kéréseivel írásban vagy elektronikus úton keresheti meg az adatkezelőt a fenti 1. pontban megjelölt postacímén és e-mail címén. Ha az érintett elektronikus úton küldte be a kérelmet, az adatkezelő a tájékoztatást szintén elektronikus úton fogja megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Az adatkezelő a kérést csak akkor tudja teljesíteni, ha az érintettet azonosítani tudja. Ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, akkor további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezelő az érintettet késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Ha szükséges (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát), ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, mely esetben erről az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást, valamint intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Az adatkezelő haladéktalanul tájékoztatni fogja az érintettet, ha véleménye szerint a kérés megalapozatlan vagy túlzó, és erre tekintettel választ kér tőle, hogy az adatkezelő által megjelölt ésszerű összegű díjat megfizeti-e, vagy sem. Nemleges válasz esetén, illetve a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belüli válasz hiányában az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

4.1.      A hozzáférési jog

Az érintett visszajelzést kérhet és kaphat az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen, valamint a következő információkat megkapja: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha esetleg az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az adatkezelő az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. Ha az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, az adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni. Ha az érintett a tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számít fel.

4.2.      A helyesbítéshez és a kiegészítéshez való jog

Az érintett kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint az adatkezelés célját tekintve hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintettnek kérelmében meg kell jelölnie, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, és melyek a pontos, illetve teljes adatok. Az adatkezelő az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően szükség szerint kérheti, hogy a pontosított vagy új adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – igazolja. A kérés teljesítése után az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, illetve kiegészítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.3.      A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az adatkezelő a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezelte, és az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy (elsőbbséget élvező jogszerű okra tekintet nélkül), ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történt;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások a közvetlenül gyermekeknek való kínálásával kapcsolatosan került sor.

Minden olyan esetben, amikor az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Egyebekben a kérés teljesítése után az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő megtagadja a törlés és az elfeledtetés iránti kérés teljesítését, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a tiltakozott az olyan adatkezelés ellen, amely nem közvetlen üzletszerzés érdekében történt: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével nem lehet kezelni, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből. a kérés teljesítése után az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Ha az adatkezelő feloldja a korlátozást, az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás történt, erről előzetesen tájékoztatja.

 

4.5.      A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A tiltakozás értelmében az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább (törölni fogja), kivéve, ha adott esetben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

4.6.      Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Ha az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, az adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az adatkezelő mindaddig nyilvántartja (kezeli), ameddig az adatkezelésre megfelelő céllal illetve jogalappal rendelkezik.

4.7.      A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, mégpedig ugyanolyan egyszerű módon, ahogyan megadta azt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4.8.      A panasztételhez való jog és a hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet vagy egyébként a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

- postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

- cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

- telefon: +36 (1) 391-1400

- fax: +36 (1) 391-1410

- e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- web: http://naih.hu

A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak az általános adatvédelmi rendeletnek meg nem felelő kezelése következtében megsértették az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Ha az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió másik tagállamában van, akkor akár az adatkezelővel, akár az adatfeldolgozóval szembeni eljárást megindíthatja a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Budapest, 2018. május 25.